Nabízená pomoc

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

THEIA – krizové centrum o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb (dle zákona 108/2006 Sb.). Registrovanými sociálními službami jsou pomoc pro osoby v krizi a odborné sociální poradenství.

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně, s odbornou péčí, diskrétně. Pomoc je postavena na osobním kontaktu. Jsme na straně oběti a snažíme se pomoc najít cestu ze vzniklé, složité životní situace. Každý má právo se bránit, každý má právo na adekvátní pomoc. Mnoho lidí si již s problémem neví rady, protože žijí denně ve stresu a již nejsou schopni najít optimální řešení a sami si nedokáží pomoc. Proto nabízíme pomocnou ruku a možnost i anonymního poradenství.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Individuální konzultace poskytujeme v ambulantních poradnách v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci. Objednání na konzultace doporučujeme, ale není nutné. Ambulantní hodiny, vč. kontaktů na obě ambulance naleznete zde. Objednat se lze i mimo tuto dobu.

TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ

Na naší lince pomoci 775 202 421 jsme k zastižení NONSTOP, kdy se Vám budeme snažit pomoci v dané chvíli najít nejsnazší způsob řešení problému.

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ

Máte možnost kontaktovat nás i pomocí emailu pomoc@theia.cz . Na vaše dotazy odpovíme nejpozději do 48 hodin (mimo svátky a víkendy)

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A PRÁVNÍ POMOC

Jsme akreditovanou organizací Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování právních informací podle §39 odst. 1 písm. a) zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů.  Tato služba je poskytována osobám ohroženým trestnou činností, obětem trestné činnosti, případně jejich příbuzným či jiným blízkým osobám.

POMOC PŘI JEDNÁNÍ S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Vzhledem k dlouhodobým praktickým zkušenostem při práci v tomto oboru nabízíme možnost pomoci s jednáním, s naplánováním potřebných úkonů a nastavení časového harmonogramu. Výsledkem je jednání s osobami zaměřenými na tuto problematiku. V souvislosti s akreditací pro poskytování právních informací obětem trestné činnosti nabízíme těmto obětem i pomoc v při jednání s orgány činnými v trestním řízení, v naléhavých situacích i doprovod.