Pomoc obětem trestné činnosti

Kniha1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.  Smyslem tohoto zákona je zejména posílení pozice oběti v trestním řízení a její vyšší ochrana.

Od počátku existence naši organizace poskytujeme v rámci krizové pomoci i odborného sociálního poradenství pomoc obětem trestných činů. V souvislosti s výše uvedeným zákonem je naše organizace akreditována Ministerstvem spravedlnosti ČR pro poskytování právních informací obětem trestné činnosti.

Dle tohoto zákona je obětí trestného činu každá fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, nebo ji byla způsobena majetková nebo nemajetková újma.  Za oběť je považována každá osoba, která se sama cítí být obětí a to do té doby, pokud nebyl prokázán opak.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, nebo někdo z vašich blízkých, neváhejte a kontaktujte nás.
?         Stali jste se Vy nebo Vaši blízcí obětí trestného činu
?         Stali jste se svědky trestného činu

 

Obětem trestných činů, jejich rodinám a blízkým nabízíme psychosociální pomoc a poskytnutí právních informací. Pomůžeme v orientaci se ve Vašich právech, oprávněných nárocích, vč. nárokování škody způsobené trestným činem. Pokud se rozhodnete oznámit trestný čin příslušným orgánům, provedeme Vás trestním řízením.

Po celou dobu jsme zde pro Vás
Činnosti zaměřené na poskytnutí právních informací jsou spolufinancovány dotačním programem Ministerstva spravedlnosti ČR.