Pomoc pro pachatele

POMOC NÁSILNÝM OSOBÁM

THEIA – krizové centrum o.p.s. nabízí své služby nově i násilným osobám.  Nabídka je zaměřena na služby odborného sociálního poradenství, na oblasti, které těmto osobám mohou pomoci.

  • Máte problémy se svým partnerem nebo s lidmi ve svém okolí?
  • Reagujete špatně na situace, které jste před časem zvládali bez obtíží a jen jste nad nimi mávli rukou?
  • Co se stalo, co se změnilo?
  • Kladete si otázku, proč se to stalo, proč jste někomu ublížili?
  • Jak můžete zabránit tomu, aby se násilí neopakovalo?

Pomůžeme Vám pojmenovat příčiny vzniku těchto krizí, které zažíváte v partnerském životě, nebo se kterými se setkáváte ve vztazích se svým okolím. Impulsy ze kterých pramení násilí, nebo násilné chování si mnohdy ani násilník, ani oběť mnohdy plně neuvědomují.

Vraťme se společně k příčinám, identifikujme je a hledejme cestu k jejich vyřešení. V praxi se setkáváme s tím, že příčinou eskalace násilí jsou mnohdy situace, které přináší běžný život. Staví nám do cesty překážky, které vedou k frustraci. Čím více těchto překážek je, nebo čím vyšší jsou, tím více je člověk frustrován. Jednoho dne je toho prostě dost! Každý z nás má jinou hranici, kdy je ještě reakce na stresové podněty přiměřená a po jejím překročení již naši reakci za přiměřenou označit nelze.  Nic ale není jen černobílé.

Komu je služba určena

Služba je určena pro ženy a muže, kteří se chovají ve svém životě agresivně, ať už se jedná o fyzické nebo psychické násilí. Je určena pro ty, kteří chtějí toto své chování změnit.

Oblasti pomoci

Za příčinami agresivního chování jsou velmi často následující důvody, s jejichž řešením Vám můžeme pomoci:

  • potíže v zaměstnání, stresy na pracovišti
  • finanční problémy (exekuce, předlužení, osobní bankrot)
  • majetkové spory
  • oblast trestního práva, pracovněprávní právo
  • komunikace s úřady, institucemi