THEIA – odborné sociální poradenství

PROJEKT OP LZZ THEIA – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Hlavním cílem projektu je poskytování služeb odborného sociálního poradenství obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, obětem obchodu s lidmi a osobám komerčně zneužívaným.
Smyslem těchto služeb je pomoc těmto osobám v udržení se na trhu práce, případně jejich návratu na trh práce a jejich návratu do společnosti.

Je připravena kompletní nabídka služeb, vycházejících z potřeb cílové skupiny, zaměřená na jejich specifika s ohledem na cílovou skupinu projektu.

Poskytované služby

Cílem služby odborného sociálního poradenství je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah odborníků. Díky této pomoci bude možný návrat těchto osob zpět do společnosti, na trh práce a udržení se na tomto trhu práce.

Zájemcům o službu nabízíme zejména:

 • sociální a psychosociální poradenství
 • právní poradenství, zejména při orientaci ve svých právech a možnostech
 • pomoc při uplatňování práv, jednání s orgány státní správy a Policie
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • tzv. dluhová problematika
Oblasti poradenství:
 • finanční a rozpočtová problematika, dluhové poradenství
 • rodina a mezilidské vztahy
 • sociální pomoc
 • diskriminace a porušování lidských práv
 • majetkoprávní vztahy
 • pracovně právní vztahy

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu „- Theia – odborné sociální poradenství“, (č.CZ.1.04/3.1.02/86.00124), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

V případě zájmu o účast v projektu či poskytnutí dalších informací o projektu nás kontaktujte na  .