POMOC NÁSILNÝM OSOBÁM

SOCIÁLNÍ PRÁCE A TERAPEUTICKÉ PROGRAMY PRO NÁSILNÉ OSOBY

Projekt je zaměřen na snížení výskytu domácího násilí v Jihočeském kraji a to prostřednictvím systematické práce s násilnými osobami. Výstupem projektu je tedy funkční platforma, násilné osoby, které v době projektu do služeb vstoupili a realizovaná informační kampaň cílená více směry.

Aktivity projektu:

1. Vytvoření platformy organizací a institucí regionu

Aktivita je zaměřena na vznik platformy organizací a institucí regionu, které se při své práci s násilnými osobami setkávají, nebo se jich toto dotýká. Centrem této platformy pak bude organizace žadatele a partnera, které společně komplexní pomoc násilným osobám nabízí. Díky vzniklé platformě tak bude podchyceno výrazně více násilných osob, než se tomu tak děje v současnosti, kdy práce s těmito násilnými osobami je spíše nahodilá.

2. Zvýšení odbornosti pracovníků žadatele a partnera

Za účelem zlepšení práce s násilnými osobami proběhne speciální vzdělávání, zaměřené na práci s těmito osobami určené pro obě organizace zapojené do projektu.

3. Informační kampaň

Projekt je zaměřen na několik cílových skupin (násilné osoby, odborná veřejnost a široká veřejnost). Budeme realizovat informační aktivity, které seznámí jak odbornou tak širokou veřejnost s nabídkou služeb pro násilné osoby a umožní, aby se informace o těchto službách dostala co nejvíce násilným osobám, které pak služby mohou využívat.

4. Pilotní zapojení cílové skupiny

V rámci této části aktivity bude probíhat sociální a terapeutická práce s násilnými osobami.

  • Krizová pomoc a intervence v akutní fázi krize vedoucí zejména ke stabilizaci násilníka.
  • Odborné sociální poradenství – řešení situací, které provází klienta, mnohdy jsou však i jednou z příčin situace, ve které se nachází. V rámci této služby pracujeme s klienty zejména na oblasti finanční a rozpočtová problematika, dluhové poradenství, rodina a mezilidské vztahy, aj.
  • Terapeutické programy pro násilné osoby, kdy násilník – agresor (pokud se nejedná o hlubší poruchu osobnosti) si často patologický vzorec chování přináší ze své původní rodiny, kde se již uplatňoval. Terapeutická práce pomáhá zaměřit se na „staré rány“ z minulosti a pracovat s nimi.

Budou probíhat:

  • Individuální konzultace
  • Párové terapeutické konzultace
  • Vztahová diagnostika
  • Skupinová terapeutická setkáni