Pro žáky ZŠ a SŠ

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Poslání primární prevence

Posláním je realizace programů primární prevence a dalších aktivit vedoucích k eliminaci výskytu rizikového chování u dětí a mládeže. Smyslem takové prevence je snaha ovlivnit děti a mládež tak, aby byla vedena ke zdravému životnímu stylu a v rámci poradenství poskytnuta účinná pomoc.

Cíle primární prevence

Cílem primární prevence je prostřednictvím realizace programů a poskytování dalších navazujících a souvisejících služeb předcházet vlivům rizikového chování dětí a mládeže, případně takové chování mírnit.

Smyslem je předání takových informací, díky kterým budou mít děti a mládež znalosti a kompetence potřebné k tomu, aby se rizikovému způsobu života a rizikovému chování vyvarovali a tyto kompetence byly trvalé do budoucna.

Cíle programů vycházejí z modelu KAB (znalosti X postoje X chování), doplněného o podmínky pro jejich uplatnění (sociální prostředí, klima ve společnosti, v kolektivu, systému další péče). Podstatou je předání znalostí, postojů a vzorců chování a podpora dětí a mládeže v tom, aby je dokázali využít a uplatnit.

Cíle primární prevence jsou vztaženy k území působnosti organizace a tedy i dopadu programů, kterým je Jihočeský kraj.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Základní informace o podmínkách realizace programů sipka
Kodex práv klientů Modrá šipka
Práva klienta Modrá šipka
Organizační a provozní řád zařízení Modrá šipka
Objednávka programů Modrá šipka
Seznam organizací (sociální síť) Modrá šipka