Vzdělání a prevence

AKREDITOVANÉ KURZY PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

Nabízíme kurzy akreditované MPSV, splňující podmínky zák. 108/2006 Sb. pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Kurzy jsou připravovány ve spolupráci se znalci této problematiky a to i z pohledu praktického. Využíváme dlouholeté praxe těchto spolupracovníků, která je pro přípravu jednotlivých kurzů neocenitelnou přidanou hodnotou. Neméně hodnotná je i dlouholetá lektorská praxe týmu a vědecká činnost jeho členů.

Vzdělávací program je možno absolvovat jako celek, ale jednotlivá témata i přes jejich úzkou provázanost jsou připravována tak, aby zájemce mohl navštívit pouze jím zvolené kurzy.