Pomoc v krizi

 SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI

Služby krizové pomoci jsou poskytovány každému, kdo se nachází v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemůže řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

AMBULANTNÍ POMOC

Službu krizové pomoci máme registrovanou dle zák. č. 108/2006 Sb., od roku 2009, od září 2010 i pro Jindřichův Hradec. Cílem služby krizové pomoci je zejména pomoc při řešení aktutní fáze krize, nejčastěji z důvodů situace, kdy je klient zasažen mimořádnou událostí, nebo se jedná o krizovou životní situaci. Zájemcům o službu nabízíme zejména:

  • sociální a psychosociální poradenství

  • krizovou intervenci (okamžitá pomoc při řešení krizové situace)
  • právní poradenství, zejména při orientaci se ve svých právech a možnostech
  • pomoc při uplatňování práv, jednání s orgány státní správy a Policie
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

AMBULANCE jsou provozovány s pravidelnými ordinačními hodinami pro objednané i neobjednané klienty. Obě jsou v blízkosti centra, v dostupnosti MHD s možností parkování v okolí. Aktuální poradenské hodiny a kontakty naleznete zde.

Klientům je dále k dispozici NONSTOP telefonická linka (vždy obsluhována některým ze sociálních pracovníků) a tzv. Internetové poradenství (s 48 hodinovou garancí odpovědi). Pro potřeby internetového poradenství je v provozu speciální emailová schránka . Její služby jsou klienty hojně využívány a to i pro vyšší možnost anonymity ze strany klientů.

POMOC V TERÉNU

Od března 2013 poskytujeme krizovou pomoc i terénní formou. Pro klienty, kteří z objektivních důvodů nemohou navštívit naši ambulanci je určena terénní forma služby krizové pomoci.  Jedná se zejména o akutní formu krizové situace, kdy je klient zasažen mimořádnou událostí, případně se jedná o krizovou životní situaci. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele formou výjezdu, v místě krizové situace.

Službu je možno sjednat na nonstop telefonní lince 775 202 421.

Terénní forma služby je poskytována do doby, než může klient využít našich ambulantních služeb krizové pomoci.

Služby jsou poskytovány zdarma.

CO JE TO KRIZE?

Výraz krize pochází z řečtiny, kde se slovem ´´krisis´´, vyjadřovala rozhodná chvíle nebo doba, rozhodnutí samo nebo nesnáze. V současné době se termín krize používá pro označení těžké, rozhodující chvíle, obtížnou situaci, tíseň nebo zmatek.

Z pohledu sociálních služeb (zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách) se jedná o okamžiky, kdy se člověk nachází v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemůže řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami.