Pro oblast sociálních služeb

AKREDITOVANÉ KURZY PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

Nabízíme kurzy akreditované MPSV, splňující podmínky zák. 108/2006 Sb. pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

skoleniKurzy jsou připravovány ve spolupráci se znalci této problematiky a to i z pohledu praktického. Využíváme dlouholeté praxe těchto spolupracovníků, která je pro přípravu jednotlivých kurzů neocenitelnou přidanou hodnotou. Neméně hodnotná je i dlouholetá lektorská praxe týmu a vědecká činnost jeho členů. Kurzy realizujeme od roku 2010.

Vzdělávací program je možno absolvovat jako celek, ale jednotlivá témata i přes jejich úzkou provázanost jsou připravována tak, aby zájemce mohl navštívit pouze jím zvolené kurzy

Aktuální nabídka kurzů

Na aktuálně vypsané kurzy se lze hlásit již nyní (přihláška na kurz). Pokud máte zájem o jiný kurz, kontaktujte prosím koordinátorku Bc. Mirku Vondrů ( / tel: 775 202 421).

Termíny již naplánovaných kurzů

Potvrzení kvality našich kurzů

Na podzim roku 2014 jsme se zapojili do série auditů, které realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Fondem dalšího vzdělávání, p.o.. Cílem těchto auditů je zvýšení kvality vzdělávacích programů a posílení kontrolní činnosti. V rámci auditu bylo provedeno místní šetření v naší organizaci, spočívající v kontrole dokumentace vedené k vzdělávacím programům a hospitace ve vybraném kurzu.

Audit v naší organizaci proběhl úspěšně a prokázal nejen vysokou kvalitu realizovaných kurzů, ale i správné vedení související dokumentace.

Certifikát ke stažení